Research

16Marเทรนด์ในการออกแบบพื้นที่สาธารณะในที่ทำงานยุคใหม่เทรนด์ในการออกแบบพื้นที่สาธารณะในที่ทำงานยุคใหม่
เทรนด์ในการออกแบบพื้นที่สาธารณะในที่ทำงานยุคใหม่

เมื่อพูดถึงพื้นที่สาธารณะ (Public space) โดยทั่วไปแล้วหมายถึงพื้นที่ที่คนทั่วๆ ไป ก็สามารถเข้าถึงได้ และมองเห็นได้ง่าย เช่น สวนสาธารณะ, ท้องถนน, จัตุรัส, ลานในอาคารต่างๆ พื้นที่เหล่านี้มีการใช้งานที่แตกต่างกันไป โดยมักเป็นพื้นที่ที่รวบรวมผู้คนเข้าไว้ด้วยกัน และเปิดโอกาสให้พวกเขาเหล่านั้นประกอบกิจกรรมอันสร้างสรรค์และเปี่ยมชีวิตชีวาได้ ซึ่งในปัจจุบัน พื้นที่สาธารณะเหล่านี้ต่างมีบทบาทอันสำคัญในพื้นที่ทำงานและวิถีชีวิตการทำงานยุคใหม่เป็นอย่างมาก

อ่านต่อ
04Aprเทรนด์การออกแบบสถานพยาบาลยุคใหม่
เทรนด์การออกแบบสถานพยาบาลยุคใหม่

ในยุคสมัยใหม่ สถานพยาบาลไม่ได้เป็นแค่เพียงสถานที่รักษาอาการเจ็บป่วยเท่านั้น ด้วยพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพแบบใหม่ สถานพยาบาลสมัยใหม่ยึดหลักในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยด้วยเช่นกัน สถาปัตยกรรมของสถานพยาบาลสมัยใหม่ จึงถูกพัฒนาขึ้นด้วยแนวคิดของสถาปัตยกรรมแห่งการบำบัด ที่สะท้อนให้เห็นผ่านการสร้างสรรค์พื้นที่ที่สว่างไสวด้วยแสงธรรมชาติ เปี่ยมด้วยความเงียบสงบและสุนทรียะ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการฟื้นตัวของผู้เข้ามารักษาตัว บางสถานพยาบาลยังมีฟังก์ชั่นเสริมอย่างสวนธรรมชาติ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีส่วนช่วยในการบำบัดจิตใจและผ่อนคลายความเครียดให้แก่ผู้ป่วย

อ่านต่อ
28Marเทรนด์ในการออกแบบพื้นที่สำนักงานยุคใหม่ ความหลากหลายของสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เทรนด์ในการออกแบบพื้นที่สำนักงานยุคใหม่ ความหลากหลายของสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในปัจจุบัน การออกแบบพื้นที่ในสำนักงานเป็นสิ่งที่กำลังถูกค้นคว้า ตรวจสอบ และทบทวนเพื่อหาทางออกที่ลงตัวที่สุดในการทำงาน การออกแบบพื้นที่สำนักงานแบบเปิดโล่ง ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ในฐานะที่มันเป็นทางออกอันสมบูรณ์แบบสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ทำงานแบบเดิมๆ ด้วยความที่มันเปิดโอกาสให้เกิดความอิสระและความคล่องตัวมากกว่าสำนักงานแบบเดิมๆ ที่แบ่งเป็นสัดส่วนตายตัว ซึ่งมีลำดับชั้นและขั้นตอนมากเกินไป แต่อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน พื้นที่ทำงานแบบนี้ก็เริ่มลดความนิยมลง เนื่องจากมันเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดเสียงรบกวนและมีสิ่งที่เบี่ยงเบนให้เกิดความวอกแวกไขว้เขวจากการทำงานมากเกินไป จนทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง

อ่านต่อ
21Marศิลปะในฐานะเครื่องสร้างแรงบันดาลใจและเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ศิลปะในฐานะเครื่องสร้างแรงบันดาลใจและเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการทำงาน

“ศิลปะดูเหมือนจะอยู่เหนือทุกสถานะของจิตวิญญาณ” เป็นคำกล่าวของศิลปินโมเดิร์นนิสม์ผู้ยิ่งใหญ่อย่าง มาร์ค ชากาล (Marc Chagall) ศิลปะคือแรงบันดาลใจและอารมณ์ มันไม่เพียงเปลี่ยนพื้นที่ที่มันอยู่อาศัย หากแต่ยังส่งผลถึงผู้คนที่อยู่ร่วมกับมันด้วย มันส่งอิทธิพลต่ออารมณ์และความรับรู้ กระตุ้นจิตใจ หรือแม้แต่ยกระดับจิตวิญญาณของพวกเขา ด้วยเหตุผลเหล่านี้นี่เองที่ทำให้ศิลปะมีที่ทางในพื้นที่ทำงานทุกประเภทในแทบทุกหนแห่ง ในฐานะเครื่องมือสร้างความคิดสร้างสรรค์ และกระตุ้นประสิทธิภาพและการทำงานให้ยิ่งขึ้น

อ่านต่อ
14NovCreativity Workflow สภาวะการทำงานที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ : บทสรุป สู่แนวทางการออกแบบสำนักงานที่เหมาะสม
Creativity Workflow สภาวะการทำงานที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ : บทสรุป สู่แนวทางการออกแบบสำนักงานที่เหมาะสม

จากบทความในหลายตอนที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าเรารวบรวมตัวอย่างของการออกแบบสำนักงานชั้นนำระดับโลก ผนวกกับพฤติกรรมและเทรนด์การทำงานของคนยุคใหม่ และนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ จนเกิดเป็นข้อสรุปของรูปแบบการจัดพื้นที่ทำงานเพื่อตอบรับพฤติกรรมการทำงานของคนยุคใหม่ เพราะการทำงานที่ดีนั้น นอกเหนือจากบุคลากรที่มีประสิทธิภาพแล้ว พื้นที่สำนักงานที่ตอบสนองต่อการทำงานได้อย่างเหมาะสมก็เป็นปัจจัยที่สำคัญเช่นกัน

อ่านต่อ
07NovCreativity Workflow สภาวะการทำงานที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ : 5. Learn สภาวะตกผลึก
Creativity Workflow สภาวะการทำงานที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ : 5. Learn สภาวะตกผลึก

ในตอนที่แล้วเราได้กล่าวถึงสภาวะการทำงานที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ หรือ Creativity Workflow ในขั้นตอนของ สภาวะเล่นสนุก (Play) จบไปแล้ว ในตอนนี้เราจะนำเสนอสภาวะสุดท้ายซึ่งเป็นบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดสถาวะนี้มีชื่อว่า สภาวะตกผลึก หรือ Learn นั่นเอง

อ่านต่อ
24OctCreativity Workflow สภาวะการทำงานที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ : 4. Play สภาวะเล่นสนุก
Creativity Workflow สภาวะการทำงานที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ : 4. Play สภาวะเล่นสนุก

ในตอนที่แล้วเราได้กล่าวถึงสภาวะการทำงานที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ หรือ Creativity Workflow ในขั้นตอนที่สองอย่าง สภาวะร่วมมือ (Collaboration) จบไปแล้ว ในตอนนี้เราจะนำเสนอสภาวะต่อไปซึ่งมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันสภาวะนี้ มีชื่อว่า สภาวะเล่นสนุก หรือ Play นั่นเอง

อ่านต่อ
20SepCreativity Workflow สภาวะการทำงานที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ : 3. Collaboration สภาวะร่วมมือ
Creativity Workflow สภาวะการทำงานที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ : 3. Collaboration สภาวะร่วมมือ

ทุกวันนี้ “Collaboration” ได้กลายเป็นเทรนด์การทำงานยุคใหม่ที่ถูกพูดถึงอย่างมาก มีพื้นที่ในสำนักงานรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์การทำงานในสภาวะนี้มากขึ้น ซึ่งนอกเหนือจากการออกแบบพื้นที่แล้ว ปัจจุบันได้มีการนำแนวคิดการทำงานในสภาวะร่วมมือไปพัฒนาสู่การวางแผนระบบองค์กรรูปแบบใหม่ ที่มีชื่อเรียกว่า “Holacracy”

อ่านต่อ
29AugCreativity Workflow สภาวะการทำงานที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ : 2. Focus สภาวะจดจ่อ
Creativity Workflow สภาวะการทำงานที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ : 2. Focus สภาวะจดจ่อ

Focus “สภาวะจดจ่อ” คือสภาวะการทำงานที่ต้องการการครุ่นคิด ไตร่ตรอง มุ่งความสนใจกับการทำงานหรือการแก้ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะ เป็นสภาวะที่ควรหลีกเลี่ยงจากการถูกรบกวนหรือขัดจังหวะ สภาวะนี้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ต้องมีการวางแผนงานที่มีความซับซ้อนเพียงลำพัง เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและการจัดการกับเนื้องานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

อ่านต่อ
16AugCreativity Workflow สภาวะการทำงานที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ :  1. Stimulate สภาวะกระตุ้น
Creativity Workflow สภาวะการทำงานที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ : 1. Stimulate สภาวะกระตุ้น

Stimulate สภาวะกระตุ้น ในการทำงานสร้างสรรค์ “แรงบันดาลใจ” นับเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง หลายๆ คนคงอาจเคยได้ยินคำว่า “แรงบันดาลใจหาได้รอบตัว” แต่แรงบันดาลใจหรือไอเดียที่ดีจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นั้น พื้นที่หรือบรรยากาศแวดล้อมที่เราอยู่ก็มีส่วนอย่างมากเช่นกัน

อ่านต่อ
Our VR Showroom
Address

71/15 Soi Pattanavate 12, Sukhumvit 71 Road, Prakanong-Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand

Call Us
  • (66) 02-005-3550
  • (66) 097-157-8435
  • (66) 097-161-8536
Fax

(66) 02-005-2557

Opening Hours

Mon - Fri: 08:30 - 17:30