Research

Creativity Workflow สภาวะการทำงานที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ : บทสรุป สู่แนวทางการออกแบบสำนักงานที่เหมาะสม

Creativity Workflow สภาวะการทำงานที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ : บทสรุป สู่แนวทางการออกแบบสำนักงานที่เหมาะสม

14 พฤศจิกายน 2559

จากบทความในหลายตอนที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าเรารวบรวมตัวอย่างของการออกแบบสำนักงานชั้นนำระดับโลก ผนวกกับพฤติกรรมและเทรนด์การทำงานของคนยุคใหม่ และนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ จนเกิดเป็นข้อสรุปของรูปแบบการจัดพื้นที่ทำงานเพื่อตอบรับพฤติกรรมการทำงานของคนยุคใหม่ เพราะการทำงานที่ดีนั้น นอกเหนือจากบุคลากรที่มีประสิทธิภาพแล้ว พื้นที่สำนักงานที่ตอบสนองต่อการทำงานได้อย่างเหมาะสมก็เป็นปัจจัยที่สำคัญเช่นกัน

จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้ พฤติกรรมการทำงานของคนยุคใหม่ได้เปลี่ยนไป องค์กรที่มีชื่อเสียงระดับโลก ต่างตอบรับรูปแบบวิถีชีวิตการทำงานยุคใหม่ ด้วยการออกแบบสำนักงานอย่างน่าสนใจ และองค์กรที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยต่างก็เริ่มตื่นตัวกับการออกแบบพื้นที่สำนักงานมากขึ้นเช่นเดียวกัน

ยกตัวอย่างเช่น Dtac ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้ออกแบบตึกสำนักงานในกรุงเทพฯ ซึ่งตอบรับกับรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เริ่มตั้งแต่พื้นที่ทำงานปกติ (Focus), พื้นที่ประชุม (Collaboration), ห้องสัมมนา (Learn), ไปจนถึงพื้นที่ออกกำลังกายโดยเฉพาะ มีลู่วิ่งในที่ร่ม หรือแม้กระทั่งห้องคาราโอเกะ (Play) และพื้นที่ดาดฟ้าที่สามารถนั่งพักผ่อน มองวิวทิวทัศน์ของกรุงเทพมหานครได้ (Stimulate) ซึ่งจะเห็นได้ว่าพื้นที่ทุกจุดนั้น ตอบรับกับสภาวะใน Creativity Workflow ทั้งสิ้น บทความตอนสุดท้ายนี้ เราจะมาสรุปขั้นตอนของ Creativity Workflow กันอีกครั้งเพื่อให้มองเห็นภาพรวมและสามารถนำไปใช้ในการออกแบบพื้นที่ทำงานของคุณได้เช่นเดียวกัน

Creativity Workflow หรือ สภาวะการทำงานที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีทั้งหมด 5 รูปแบบ นั่นก็คือ

1. Stimulate “สภาวะกระตุ้น” คือ สภาวะที่ต้องการค้นหาไอเดียใหม่ๆ หรือกระตุ้นความคิดเพื่อหาวิธีแก้ปัญหา หาทางออกที่ดีที่สุดในการตอบโจทย์การทำงาน เป็นสภาวะที่กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สภาวะนี้เริ่มต้นสร้างได้ตั้งแต่พื้นที่ทางเข้าสำนักงาน อย่างการมีมุมหนังสืออ่านเล่น จัดให้มีพื้นที่นั่งสนทนาพูดคุยกัน หรือจัดมุมที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ ท้องฟ้าหรือความสดใสร่มรื่นของแมกไม้ ฯลฯ

2. Focus “สภาวะจดจ่อ” คือ สภาวะการทำงานที่ต้องการการครุ่นคิด ไตร่ตรอง มุ่งความสนใจกับการทำงานหรือการแก้ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะ เป็นสภาวะที่ควรหลีกเลี่ยงจากการถูกรบกวนหรือขัดจังหวะ สภาวะนี้สร้างได้ด้วยการออกแบบให้มีพื้นที่ปิดเป็นส่วนตัวโดยเฉพาะ อย่างห้องโทรศัพท์ หรือแม้มีเพียงที่กั้นสายตา ก็สามารถสร้างพื้นที่ส่วนตัวให้เราสามารถจดจ่อกับงานตรงหน้าได้แล้ว

3. Collaboration “สภาวะร่วมมือ” คือ สภาวะการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น หรือทำงานกันเป็นทีม เพื่ออาศัยความสามารถอันหลากหลายของคนเป็นหมู่คณะในการสร้างสรรค์งานให้สำเร็จลุล่วง และบรรลุเป้าหมายร่วมกัน สภาวะนี้สร้างได้ด้วยการจัดให้มีห้องประชุมปิด จัดมุมหนึ่งในพื้นที่ทำงานที่เปิดโอกาสให้คนทำงานได้มีกิจกรรมร่วมกัน

4. Play “สภาวะเล่นสนุก” คือ สภาวะที่เอื้อให้เกิดการเล่น เปิดโอกาสให้เกิดการทดลองอย่างสร้างสรรค์ เป็นรูปแบบการผ่อนคลายจากงานและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน สภาวะนี้สร้างได้ด้วยการเปิดพื้นที่โล่งให้คนทำงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ไปจนถึงมีพื้นที่ให้ออกกำลังกาย หรือมีอุปกรณ์เกมการละเล่นต่างๆ ให้เล่นโดยเฉพาะ

5. Learn “สภาวะตกผลึก” คือ สภาวะที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และตกผลึกทางความคิดหลังจากการปฎิบัติงาน และการถ่ายทอดความรู้จากผู้มีประสบการณ์ สภาวะนี้สร้างได้ด้วยการเปิดให้มีห้องสมุดที่รวบรวมหนังสือที่ให้ความรู้ในการทำงานหรือเอกสารงานต่างๆ ไปจนถึงห้องสัมนาสำหรับถ่ายทอดความรู้ให้พนักงาน

หากองค์กรใดสามารถออกแบบพื้นที่การทำงานที่ตอบสนองสภาวะการทำงานทั้ง 5 แบบนี้ได้ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ ในการทำงานก็สามารถเกิดขึ้นได้ไม่ยาก เพราะการทำงานที่ดีนั้น ไม่เพียงแต่มุ่งไปที่เป้าหมาย แต่ควรต้องใส่ใจถึงตัวบุคลากร รวมถึงบรรยากาศในการทำงานด้วยเช่นกัน และหวังว่าบทความชุดนี้ จะทำให้ท่านหันกลับมามองเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่ทำงานมากขึ้น และสามารถนำไปใช้กับการออกแบบพื้นที่การทำงานได้ไม่มากก็น้อย หากท่านมีพื้นที่สำนักงานที่น่าสนใจ แล้วนำกระบวนการเหล่านี้ไปปรับใช้ ก็อย่าลืมแชร์มาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับ

ข้อมูลจาก : Wurkon ร่วมกับศูนย์วิจัยเทรนด์และการออกแบบ Baramizi Lab ในหัวข้อ วิถีการออกแบบพื้นที่สำนักงานสมัยใหม่ (Office Space Design Trend)

สัมผัสสภาวะการทำงานที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์จากการออกแบบวิถีชีวิตการทำงานยุคใหม่ได้ที่ WURKON ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบพื้นที่สำนักงานและพื้นที่สาธารณะสมัยใหม่ www.wurkon.com

ขอบคุณภาพจาก http://goo.gl/KE4GFh, http://goo.gl/jRb0Yw

#WURKON #OfficeSpaceDesignTrend #CreativityWorkFlow #กระบวนการทำงานสร้างสรรค์ #แรงบันดาลใจ #ความคิดสร้างสรรค์ #การออกแบบออฟฟิศ #สำนักงาน#กระบวนการทำงานยุคใหม่ #เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน #stimulate #focus #collaboration #play#learn

สามารถติดตามข่าวสารทุกวันได้ที่ : www.facebook.com/WURKON

Tel : 02-005-3550 Fax : 02-005-2557

สำนักงานใหญ่ Dtac กรุงเทพฯ

Related Stories

Our VR Showroom
Address

71/15 Soi Pattanavate 12, Sukhumvit 71 Road, Prakanong-Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand

Call Us
  • (66) 02-005-3550
  • (66) 089-481-0055
Fax

(66) 02-005-2557

Opening Hours

Mon - Fri: 08:30 - 17:30