News

ทำไมผู้คนถึงทำงานที่บริษัทของเรา?

ทำไมผู้คนถึงทำงานที่บริษัทของเรา?

02 พฤษภาคม 2561

เมื่อองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศเตือนว่า “ความมั่งคั่งขององค์กรหนึ่ง นั้นวัดได้จากสุขภาพของคนที่ทำงานอยู่ในองค์กรนั้น” ผนวกกับงานศึกษาวิจัยที่สรุปว่า บริษัทที่มีพนักงานที่มีความสุข จะสามารถเพิ่มประสิทธิผลในการทำงานขึ้นถึง 31% มันเป็นเรื่องไม่ฉลาดเอาเสียเลย ถ้าหากบริษัทใดที่ต้องการเติบโตทางธุรกิจ แต่กลับไม่สร้างสภาพแวดล้อมที่เปี่ยมแรงบันดาลใจในพื้นที่ทำงาน และกระตุ้นให้พวกเขารู้สึกมีส่วนร่วมกับองค์กร มีความเป็นห่วงเป็นใย และเต็มใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน

นักสังคมวิทยา นักจิตวิทยา และผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลชั้นแนวหน้าอย่าง มาริโอ อลองโซ ปุช (Mario Alonso Puig), เปโดร มาคอส (Pedro Marcos), แองเคิล หลุยส์ ซานเชส (Ángel Luis Sánchez) และ จอร์ดี ยอนช์ (Jordi LLonch) ได้เข้าร่วมพบปะกันในการประชุมวาระแรกของ สภาแห่งความสุขและประสิทธิภาพในการทำงาน (Congress of Happiness and Productivity at Work) ที่จัดขึ้นโดยองค์กร Emerge Alicante เพื่ออธิบายว่า ทำไมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีถึงได้เป็นสิ่งที่จำเป็นในการดึงความมุ่งมั่นและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน ด้วยการทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำของสเปนอย่าง ACTIU, Meliá, Energy System และ Natural Cosmetic Lab เพื่อแบ่งปันกลยุทธ์ในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีภายในองค์กรของตน

ตั้งแต่การดูแลความเหมาะสมด้านอาหารการกิน, การออกกำลังกาย และการควบคุมไม่ให้เกิดความเครียด และสนับสนุนการสร้างสมดุลย์ของชีวิตและการทำงาน ด้วยการสนับสนุนให้มีชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่น การใช้เวลารับฟังคำตอบและความคิดเห็นของคนทำงาน ต่อคำถามที่ว่า “ทำไมพวกเขาถึงทำงานในบริษัทนี้?”

ด้วยคำถามนี้ เรากำลังเป็นพยานต่อการเปลี่ยนแปลงของกระบวนทัศน์ระดับโลก ที่เล็งเห็นคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกๆ ในหมายกำหนดการขององค์กรต่างๆ พันธสัญญาต่อคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นโอกาสขององค์กรเหล่านั้น ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเป็นการสร้างองค์ประกอบอันแตกต่างเพื่อดึงดูดและสั่งสมความสามารถและพรสวรรค์ของคนทำงาน

จากรายงานขององค์กรที่ปรึกษาระดับนานาชาติที่เชี่ยวชาญด้านคุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง CBRE ในปี 2040 เส้นแบ่งระหว่างบ้านและที่ทำงานจะลบเลือนลงอย่างมากในทั่วโลก ในอนาคต พื้นที่ทำงานจะกลายเป็นพื้นที่ที่มืออาชีพอยู่อาศัย ที่มีฟังก์ชั่นในการเป็นทั้งสำนักงาน และเป็นพื้นที่ที่ดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของพวกเขา พื้นที่เปิดโอกาสให้เข้าถึงธรรมชาติ มีแสงสว่างและสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ และสามารถเข้าถึงแหล่งอาหารที่ดีต่อสุขภาพและมีพื้นที่ให้ออกกำลังกายด้วย

ปัจจุบัน มีหลักฐานว่ามีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสำนักงานที่ส่งเสริมสุขภาพและประสิทธิภาพอันเปี่ยมล้นในการทำงานอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นเป็นปัจจัยอันสำคัญและเปี่ยมคุณค่ายิ่ง ที่มีผลต่อทุกคนในองค์กร รวมถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ที่เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย การพัฒนาทั้งในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบปฏิบัติงานต่างๆ ควรจะดำเนินเคียงข้างกันไป เช่นเดียวกับตามติดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของโลกให้ทันท่วงที

ย้อนกลับไปเพียง 15 ปีที่ผ่านมา ความยั่งยืนถูกมองว่าอาจจะเป็นแค่เรื่องแฟชั่นประเดี๋ยวประด๋าว แต่ในทุกวันนี้ อาคารทุกหลังมีเป้าหมายในการออกแบบเพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรในการเป็นอาคารที่ยั่งยืนและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ถึงแม้จะต้องลดทอนความสวยงามของอาคารลงบ้างก็ตาม

หลังจาก 15 ปีที่ผ่านมา ความต้องการของบริษัทต่างๆ และพนักงานของบริษัทถูกขยับขยายออกไปในวงกว้าง ซึ่งรวมถึงจุดมุ่งหมายและความต้องการใหม่ๆ ซึ่งก็คือ สำนักงานนั้นควรจะเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงกระตุ้น และสนับสนุนให้คนทำงานมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่มั่นคง

สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานกลายเป็นเครื่องมืออันสำคัญในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับพนักงาน ในการสร้างคุณค่าที่หมายถึงการพัฒนาและปลูกฝังความสามารถพิเศษของมนุษย์ และหนึ่งในแรงผลักที่จะทำให้มันสัมฤทธิ์ผลได้ก็คือการสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานนั่นเอง

ด้วยการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับพนักงาน ตระเตรียมสิ่งที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในด้านร่างกายและจิตใจของพวกเขา ซึ่งยิ่งนับวันสิ่งเหล่านี้ก็ยิ่งเป็นเป้าหมายที่ตอบสนองความต้องการของคนทำงานในระดับมืออาชีพมากยิ่งขึ้น เมื่อพนักงานรับรู้ถึงสิ่งที่บริษัทพยายามดูแลและสนับสนุนพวกเขา ในที่มันก็จะแปรเปลี่ยนเป็นผลกำไรและผลประกอบการที่ดีของบริษัทในภายหลัง นั่นเป็นผลลัพธ์ในการให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์เป็นอันดับแรก ซึ่งทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพขึ้นในท้ายที่สุด

หลักฐานจากผลงานวิจัยหลากหลายสาขาจากหลายหลากองค์กรทั่วโลกต่างชี้ชัดว่า หลังจากมีการสร้างองค์ประกอบที่สนับสนุนให้เกิดคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีในที่ทำงานแล้ว อัตราการขาดงานลดลงถึง 37%, อุบัติเหตุทางวิชาชีพลดลงถึง 41% ในขณะที่ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นถึง 21% และผลกำไรทางธุรกิจก็เพิ่มขึ้นถึง 22% เลยทีเดียว

ขอบคุณภาพจาก https://goo.gl/fCzkT8, https://goo.gl/Xa2F9A

#WURKON #whydopeopleworkatmycompany #WHO #ความมั่งคั่ง #organization #health #สุขภาพ #officepeople #คนทำงาน #wellbeing #คุณภาพชีวิต #workingenvironment #สภาพแวดล้อมการทำงาน #inspiration #แรงบันดาลใจ #ทำไมพวกเขาถึงทำงานในบริษัทนี้ #ออกแบบพื้นที่ทำงานยุคใหม่

สัมผัสแรงบันดาลใจจากความคิดสร้างสรรค์แห่งการออกแบบวิถีชีวิตการทำงานยุคใหม่ได้ที่ WURKON ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบพื้นที่สำนักงานและพื้นที่สาธารณะสมัยใหม่ www.wurkon.com

สามารถติดตามข่าวสารทุกวันได้ที่ : www.facebook.com/WURKON

สอบถามข้อมูลได้ที่ Tel : 02-005-3550 Fax : 02-005-2557

Official Line : @wurkon (มี @ ด้วย) / Twitter : @wurkon

Follow Instagram : @wurkon

Related Stories

Showroom
Address

71/15 Soi Pattanavate 12, Sukhumvit 71 Road, Prakanong-Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand

Call Us
  • (66) 02-005-3550
  • (66) 096-391-9462
Fax

(66) 02-005-2557

Opening Hours

Mon - Fri: 08:30 - 17:30