Solutions

Logistics

ในส่วนการทำงานทั้งภาคธุรกิจและองค์กรต่างๆ ปัจจัยสำคัญไม่ใช่องค์ประกอบที่มองเห็นได้ชัดเจนจากหน้าบ้าน อย่างสำนักงานหรือหน้าร้านแต่เพียงอย่างเดียว แต่องค์ประกอบที่อยู่หลังบ้าน อย่างระบบการจัดการในการจัดเก็บและขนส่งสินค้า (Logistics) ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลต่อความอยู่รอดขององค์กรไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ด้วยความที่ WURKON มีประสบการณ์ในการคลุกคลีกับรูปแบบของวิถีชีวิตการทำงานในทั้งสองส่วนมาอย่างยาวนาน เราจึงมีความภาคภูมิใจในการนำเสนอเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ที่เป็นเสมือนคำตอบสำหรับระบบการจัดการในการจัดเก็บและขนส่งสินค้าขององค์กรเหล่านี้

ไม่ว่าจะเป็น ระบบชั้นวางสินค้าสำหรับงานอุตสาหกรรม (System Rack) ที่สามารถต่อประกอบเพิ่มเติมหรือดัดแปลงรูปแบบของชั้นได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการของการใช้งานในแต่ละธุรกิจ หรือชั้นวางสินค้าสำเร็จรูป (Ready Rack) แบบมาตรฐาน สำหรับการใช้ในสำนักงานหรือร้านค้าทั่วๆ ไป ที่มีขนาดและรูปแบบหลากหลายให้เลือกใช้งาน รวมถึงอุปกรณ์เสริม (Accessory) ต่างๆ อย่างเช่น กล่องคอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า หรือ รถเข็นบรรทุกยกย้ายสินค้า

นอกจากนี้เรายังให้บริการออกแบบระบบจัดเก็บสำหรับคลังสินค้าและระบบลำเลียงสินค้าหลากหลายรูปแบบที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อให้ตรงตามความต้องการและงบประมาณของลูกค้าภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา มีการรับประกันสินค้า รวมถึงมีบริการหลังการขายครบครัน

WURKON จะรวบรวมข้อมูลเพื่อค้นหารูปแบบการจัดเก็บที่เหมาะสมให้กับแต่ละคลังสินค้า โดยข้อมูลหลักๆที่จำเป็น (Basic Requirement List) นั้น ได้แก่

 1. Warehouse Dimension
 2. Warehouse Door Dimension
 3. Warehouse Column & Driveway of Fork Lift
 4. Products to Store & Pallet Dimension & Weight
 5. Fork Lift Turning Radius & Fork Lift-up Height

System Rack

ระบบชั้นวางสินค้า สำหรับงานอุตสาหกรรม เป็นสินค้าที่สั่งผลิตขึ้นตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจและประเภทสินค้าที่ต้องการจัดเก็บ โดยสามารถต่อประกอบเพิ่มเติม หรือดัดแปลงรูปแบบของชั้นได้ในภายหลัง

Selective Rack
Drive-in Rack
Very Narrow Aisle (VNA) Rack
Shuttle Rack
Pallet Flow Rack
Push Back Rack
Carton Flow Rack
Mezzanine Floor System
Multi-tier Rack (Long Span Support Floor / Attic Shelf)
Mobile Rack
Cantilever Rack

Ready Rack

ชั้นวางของสำเร็จรูป เหมาะสำหรับจัดวางตามมาตรฐานการใช้งานโดยทั่วไป ในห้องเก็บของภายในสำนักงาน คลังสินค้า หรือร้านค้าทั่วไป

Light Storage Rack
Long Span Rack
Micro Rack
Medium Rack
Compactus
Stacking Rack
Spare Part Cabinet & Rack

Accessory

ภายในคลังสินค้า นอกจากระบบชั้นวางสินค้าที่เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจแล้ว อุปกรณ์ที่จะใช้ควบคู่ในการทำงานร่วมกับชั้นให้มีประสิทธิภาพยังเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการทำงาน การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อปริมาณสินค้า จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงาน ลดระยะเวลาและแรงงานในการทำงาน อีกทั้งยังช่วยให้ใช้พื้นที่ภายในคลังสินค้าได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น โดยแบ่งสินค้าตามประเภทของการใช้งานได้ 4 กลุ่ม ดังนี้

 1. Container - กล่องบรรจุสินค้า
 2. Moving Equipment - อุปกรณ์สำหรับเคลื่อนย้ายและช่วยในการจัดระเบียบสินค้า
 3. Ladder - บันได
 4. Wire Mesh Partition – แผงกั้นตาข่าย เพื่อสร้างความเป็นสัดส่วนหรือเสริมปิดด้านหลังและด้านข้างของชั้นเพื่อป้องกันสินค้าตกหล่น
Folding Wire Container
Folding Mesh Container
Folding Steel Container
Plastic Folding Container Pallet
Pallet
Hand Pallet / Hand Lift
Trolley
Load Carrier
Moving Pallet / Multi-purpose Pallet
Traffic Accessory
Ladder
Wire Mesh Partition
Our VR Showroom
Address

71/15 Soi Pattanavate 12, Sukhumvit 71 Road, Prakanong-Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand

Call Us
 • (66) 02-005-3550
 • (66) 097-157-8435
 • (66) 097-161-8536
Fax

(66) 02-005-2557

Opening Hours

Mon - Fri: 08:30 - 17:30